Кандай ооруларга шыпаа берет?

Менин табыпчылык иш тажрыйбамда элдик медицинанын касиетинин таасири аркылуу  кандай ооруларга шыпаа болду?

 

1.      Дем алуу органдары:

 • Бронхит
 • Пневмония
 • Бронхиальная астма
 • Эхинококкоз легких
 • Туберкулёз
 • Плеврит ж.б.

2        Кан айлануу органдары:

 • Стенокардия
 • Инфаркт миокарды
 • Миокардит
 • Гипертоническая болезнь
 • Ревматизм ж.б.

3        Нерв оорулары:

 • Сосудистое поражение мозга
 • Травматическое поражение мозга
 • Воспалительное заболевание мозга
 • Опухоли
 • Эпилепсия
 • Невропатии и радикулопатии ж.б.

4        Ичеги карын, ашказан, боор оорулары:

 • Гастрит
 • Язвенная болезнь желудка и 12перстной кишки
 • Энтериты и колиты
 • Глистные заболевания
 • Эхинококкоз
 • Гепатиты
 • Цирроз печени
 • Геморрой
 • Запоры
 • Желчнокаменная болезнь
 • Панкреатит ж.б.

5        Болезни обмена веществ, витаминной недостаточности и эндокринных желез:

 • Сахарный диабет
 • Несахарный диабет
 • Болезнь щитовидной железы (зоб)
 • Ожирение
 • Истощение

6        Кан оорулары:

 • Анемия
 • Диатезы и т.д.

7        Бойрок оорулары:

 • Нефриты и гломерулонефрит
 • Почечнокаменная болезнь
 • Энурез

8        Коз оорулары:

 • Воспалительные заболевания век и соединительных оболочек
 • Внутриглазное давление

9        Тери оорулары:

 • Псориаз
 • Дерматиты
 • Микробные поражения кожи
 • Вирусные поражения кожи

10     Гинекологиялык оорулар:

 • Миома
 • Эрозия
 • Полип
 • Кисты
 • Опухоли матки
 • Мастит
 • Мастопатия и опухоли молочных желез
 • Бесплодие (мужское и женское)

11    Алкогол ичимдигине берилуу оорусунан айыктыруу, тамеки тартууну койдуруу, кумар(карта, казино ж.б.) оюндарына берилуусун токтотуу.  

12    Онкологиялык оорулар:

 • Рак I, II, III стадиялары

13   Тескери кара каргыш дубаларына каршы жандыруучу, тазалоочу  ак дубалар окулат

 Менин тажрыйбамдагы  толук изилденип, дарылана элек оорулурдын турлору ( Сынык, куйук, ала (витилиго), сифилис, СПИД)
Создание сайта web studio SpinStyle