Китептер

ТААСИРИ  КУЧТУУ ТАБЫП. Түзгөн Айдарбек
Сарманбетов. - Б.: 2009. - 120 б., ил.
ISBN
Бул китепте элдик табып Кубанычбек Матай уулунун
табып катары калыптанышы, табыпчылык ишмердиги,
өнөрүнүн өзгөчөлүктөрү, табыпчылыктын адамга төрөлгөн-дөн ыроолонгон кесиет экени тууралуу гана соз болбостон,
жалпы эле элдик медицина, анын тармактары, абалы жана
көйгөйлөрү  тууралуу да айтылат. Кубанычбек дартына даба
болуп сакайып кеткен адамдардын ыраазычылыктарына, ой-пикирлерине да орун берилди.

Китептин уландысы 2 болуму бар.

Китепти толук кочурууСоздание сайта web studio SpinStyle